Monday, January 7, 2013

Modul Kendiri Tingkatan Satu

(sila klik pada tajuk untuk capai pautan)

Latihan : Bab 1 Kedudukan

Latihan : Bab 2 Arah

Latihan : Bab 3 Skala dan Jarak

Latihan : Bab 4 Graf

Latihan : Bab 5 Rajah

Latihan : Bab 6 Peta


Modul 1 : Sungai Dan Tasik Di Malaysia

Modul 2 : Potensi Tanah Tinggi Di Malaysia

Modul 3 : Profil Sungai

Modul 4 : Pola Saliran

Modul 5 : Pinggir laut: Hakisan Dan Pemendapan

Modul 6 : Perbandingan Bentuk Muka Bumi dengan Negara Lain

Modul 7 : Pembentukan Gunung Lipat

Modul 8 : Kesan Kegiatan Manusia Terhadap Alam Sekitar

Modul 9 : Kepentingan kawasan Tanah TinggiGEOGRAFI TINGKATAN 2
NOTA DAN SOALAN

BAB 1 (KEDUDUKAN)
http://www.4shared.com/file/184466757/33d214fc/Bab1-Kedudukan.html

BAB 2 (ARAH)
http://www.4shared.com/file/184469135/d768beb2/Bab2-Arah.html


BAB 3 (SKALA DAN JARAK)
http://www.4shared.com/file/184470319/af04224f/_2__Bab3-Skala-dan-Jarak.html

BAB 4 (GRAF)
http://www.4shared.com/file/184472582/4790f4b7/Bab4-Graf.html

BAB 5 (GAMBARAJAH)
http://www.blogger.com/www.4shared.com/file/184472633/d125a3b3/Bab5-Gambarajah.html

BAB 7 (TABURAN PENDUDUK)
http://www.4shared.com/file/184472687/35bcbe61/Bab7-Taburan-Penduduk.html
TINGKATAN 1
BAB 1 (Pw.Pnt) - KEDUDUKAN
http://www.4shared.com/file/184450665/95f86928/T1-Bab1_geo.html


TINGKATAN 2
BAB 15 (Pw.Pnt)- PENGANGKUTAN
http://www.4shared.com/file/184481603/6aedc84f/Bab15_geo_tktn_2.html


BAB 16 (Pw.Pnt)- PERKEMBANGAN SISTEM PERHUBUNGAN
http://www.4shared.com/file/184500998/643112b2/_2__Bab16_geo_tktn_2.html